Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Inne finansowe formy wsparcia » Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji
Statystyki graficzne

Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji

Finansowanie egzaminów i licencji  

Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, zgodnie z art. 40 ust. 3 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu podpisania umowy), koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba uprawniona uzasadni celowość uzyskania tychże dokumentów.

Do wniosku wraz z uzasadnieniem należy dołączyć informację o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji. O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba uprawniona powiadamiana jest na pismie.

Finansowanie ww. kosztów następuje po zawarciu umowy z osobą uprawnioną. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość wpłaty na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję.

Sfinansowanie ww. kosztów przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

 

Szczegółowe informacje

Informacji na temat uslugi rynku pracy udziela Doradca Klienta - pok.1 /parter Centrum Aktywizacji Zawodowej/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Kontakt telefoniczny: 76 729 11 01

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 11:21:20)
Zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2015-12-18 14:12:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/finansowanie-kosztow-egzaminow-i-uzyskania-licencji/149