Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe
Statystyki graficzne

Poradnictwo zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz
  możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych
  metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji,
  podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu
  zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne
  i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności
  zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych
  porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy,
  w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w powiatowym urzędzie
pracy świadczone są w związku z inicjatywą osoby zarejestrowanej
albo na wniosek pracownika urzędu realizującego inną usługę rynku
pracy albo na wniosek pracodawców. Usługa ta świadczona jest dla:

 • osób bezrobotnych
 • osób poszukujących pracy
 • pracodawców.

Zakres pomocy Doradcy Zawodowego

Doradcy zawodowi pomogą Ci:

 • wybrać kierunek szkolenia, jeśli chcesz zmienić lub podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • zaplanować ścieżkę zawodową,
 • poznać lokalny rynek pracy,
 • ustalić predyspozycje do podjęcia działalności gospodarczej w oparciu o posiadane kwalifikacje i predyspozycje zawodowe,
 • ocenić szanse podjęcia własnej działalności gospodarczej i udzielą informacji o możliwościach pozyskania środków na jej rozpoczęcie,
 • ocenić twój potencjał i zbadać potrzeby zawodowe,
 • w uzyskaniu informacji o możliwościach uzyskania pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • przygotować indywidualny plan działania zmierzający do zatrudnienia.

Formy poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie

 • INDYWIDUALNEJ
 • GRUPOWEJ

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

to proces doradczy, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystuje procedury i techniki rozmowy doradczej motywując klienta do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów zawodowych, której efektem ma być lepsza orientacja na rynku pracy oraz skuteczniejsze działanie prowadzące do podjęcia zatrudnienia. Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy poddana zostaje procesowi diagnozy w toku rozmowy wstępnej. Na poradę zazwyczaj składa się cykl spotkań, podczas których doradca pracuje z klientem nad rozwiązaniem indywidualnych problemów. Warunkiem realizacji procesu doradczego jest ustna zgoda osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy na proponowany sposób postępowania oraz zgoda na aktywną współpracę z doradcą zawodowym

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

polega na usługach prowadzonych w formie zajęć warsztatowych. Ta forma poradnictwa daje uczestnikom możliwość lepszego poznania siebie, swoich potrzeb i zainteresowań, umożliwia także podniesienie swojej samooceny. Porady grupowe dają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego. 

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZAWODOWA

polega na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, instytucjach edukacyjnych oraz możliwościach szkolenia. W ramach udzielanej informacji zawodowej oferujemy pełną informację o zawodach i rynku pracy. Doradcy zawodowi udostępniają:

 • teczki zawodów;
 • Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych;
 • informatory, poradniki; - wzory życiorysów i listów motywacyjnych;
 • filmy o zawodach;
 • filmy szkoleniowe

GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA

ma na celu przekazanie grupie odbiorców wszelkich informacji o podstawowych usługach rynku pracy, o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy, o możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz możliwościach podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Czym jest informacja zawodowa

Informacja zawodowa to w szczególności informacja o:

 • możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • sposobach i technikach aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • wymaganiach i oczekiwaniach pracodawców w zakresie posiadania kwalifikacji zawodowych
 • przedsiębiorczości i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje

Usługę poradnictwa zawodowego realizuje w każdą środę:
Doradca zawodowy Urszula Latawiec
pok.6 (parter) ul. Strzegomska 7, 59 - 400 Jawor
tel. 76 729 11 06

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2016-02-29 14:41:10)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument wniosek-_koszty doj_poradnictwo_zaw 2013-04-18 71kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/poradnictwo-zawodowe/67